*ST莫高

- 600543

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
*ST莫高(600543) - 股本结构
·变动日期2010082320090720200907102009063020090112
·公告日期2010081720090716200907062009062420090106
·股本结构图
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
·变动原因其它上市其它上市送、转股其它上市其它上市
·总股本(历史记录)32112 万股32112 万股32112 万股17840 万股17840 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)32112 万股32000.299 万股28787.632 万股15993.129 万股11993.129 万股
    高管股----------
    限售A股(历史记录)--111.701 万股3324.368 万股1846.871 万股5846.871 万股
    流通B股----------
    限售B股----------
    流通H股----------
    国家股----------
    国有法人股(历史记录)----------
    境内法人股(历史记录)----------
      境内发起人股----------
      募集法人股----------
      一般法人股----------
      战略投资者持股----------
      基金持股----------
    转配股----------
    内部职工股----------
    优先股----------
*ST莫高(600543) - 股本结构
·变动日期2008071720080630200707102006071020040324
·公告日期2008071220080702200707062006070419000101
·股本结构图
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
·变动原因其它上市增发其它上市股权分置IPO
·总股本(历史记录)17840 万股17840 万股13840 万股13840 万股13840 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)11931.073 万股10145.336 万股10145.336 万股7448 万股5600 万股
    高管股----------
    限售A股(历史记录)5908.927 万股7694.664 万股3694.664 万股6392 万股--
    流通B股----------
    限售B股----------
    流通H股----------
    国家股----------
    国有法人股(历史记录)--------8000 万股
    境内法人股(历史记录)--------8240 万股
      境内发起人股----------
      募集法人股----------
      一般法人股----------
      战略投资者持股----------
      基金持股----------
    转配股----------
    内部职工股----------
    优先股----------
*ST莫高(600543) - 股本结构
·变动日期20040309
·公告日期19000101
·股本结构图
点击查看明细
·变动原因发行前股本
·总股本(历史记录)8240 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)--
    高管股--
    限售A股(历史记录)--
    流通B股--
    限售B股--
    流通H股--
    国家股--
    国有法人股(历史记录)8000 万股
    境内法人股(历史记录)8240 万股
      境内发起人股--
      募集法人股--
      一般法人股--
      战略投资者持股--
      基金持股--
    转配股--
    内部职工股--
    优先股--