ST狮头

- 600539

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
ST狮头(600539) - 股本结构
·变动日期2014-09-182011-03-082008-11-192007-05-232001-08-24
·公告日期2014-09-112011-02-262008-11-132007-05-18
·股本结构图
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
·变动原因其它上市其它上市其它上市股权分置IPO
·总股本(历史记录)23000 万股23000 万股23000 万股23000 万股23000 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)23000 万股16043.589 万股12155.913 万股10560 万股8800 万股
    高管股----------
    限售A股(历史记录)--6956.411 万股10844.087 万股12440 万股--
    流通B股----------
    限售B股----------
    流通H股----------
    国家股(历史记录)--------3707 万股
    国有法人股(历史记录)--------10461 万股
    境内法人股(历史记录)--------10493 万股
      境内发起人股(历史记录)--------14200 万股
      募集法人股----------
      一般法人股----------
      战略投资者持股----------
      基金持股----------
    转配股----------
    内部职工股----------
    优先股----------
ST狮头(600539) - 股本结构
·变动日期2001-08-01
·公告日期
·股本结构图
点击查看明细
·变动原因发行前股本
·总股本(历史记录)15000 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)--
    高管股--
    限售A股(历史记录)--
    流通B股--
    限售B股--
    流通H股--
    国家股(历史记录)3916 万股
    国有法人股(历史记录)11052 万股
    境内法人股(历史记录)11084 万股
      境内发起人股(历史记录)15000 万股
      募集法人股--
      一般法人股--
      战略投资者持股--
      基金持股--
    转配股--
    内部职工股--
    优先股--