ST通葡

- 600365

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
ST通葡(600365) - 股本结构
·变动日期2022070120160601201510262013053120090318
·公告日期2022070520160526201510202013060420090313
·股本结构图
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
·变动原因股权激励其它上市送、转股增发其它上市
·总股本(历史记录)42540 万股40000 万股40000 万股20000 万股14000 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)40000 万股40000 万股28000 万股14000 万股14000 万股
    高管股----------
    限售A股(历史记录)2540 万股--12000 万股6000 万股--
    流通B股----------
    限售B股----------
    流通H股----------
    国家股----------
    国有法人股----------
    境内法人股(历史记录)----------
      境内发起人股----------
      募集法人股----------
      一般法人股----------
      战略投资者持股----------
      基金持股----------
    转配股----------
    内部职工股----------
    优先股----------
ST通葡(600365) - 股本结构
·变动日期2008031720070319200603172000121520010115
·公告日期2008031220070314200603141900010119000101
·股本结构图
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
·变动原因其它上市其它上市股权分置发行前股本IPO
·总股本(历史记录)14000 万股14000 万股14000 万股8000 万股14000 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)11034.62 万股9634.62 万股7800 万股--6000 万股
    高管股----------
    限售A股(历史记录)2965.38 万股4365.38 万股6200 万股----
    流通B股----------
    限售B股----------
    流通H股----------
    国家股----------
    国有法人股----------
    境内法人股(历史记录)------8000 万股8000 万股
      境内发起人股----------
      募集法人股----------
      一般法人股----------
      战略投资者持股----------
      基金持股----------
    转配股----------
    内部职工股----------
    优先股----------