*ST宋都

- 600077

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
*ST宋都(600077)  流通股股东
截止日期
2023-06-30
公告日期
2023-08-31
编号
股东名称
持股数量(股)
占流通股比例(%)
股本性质
1
浙江宋都控股有限公司
389144518
29.038
境内法人股
2
俞建午
130550000
9.742
自然人股
3
杭州西奥电梯有限公司
80000000
5.970
境内法人股
4
郭轶娟
60433498
4.510
自然人股
5
云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托
11993898
0.895
境内法人股
6
袁国彬
8463300
0.632
自然人股
7
蒋国祥
4481000
0.334
自然人股
8
张璐
3350000
0.250
自然人股
9
王思言
3341277
0.249
自然人股
10
刘子源
3116400
0.233
自然人股
截止日期
2023-03-31
公告日期
2023-04-29
编号
股东名称
持股数量(股)
占流通股比例(%)
股本性质
1
浙江宋都控股有限公司
389144518
29.038
境内法人股
2
俞建午
130550000
9.742
自然人股
3
杭州西奥电梯有限公司
80000000
5.970
境内法人股
4
郭轶娟
60433498
4.510
自然人股
5
云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托
11993898
0.895
境内法人股
6
袁国彬
8463300
0.632
自然人股
7
张建军
8131700
0.607
自然人股
8
张秋伊
6870500
0.513
自然人股
9
王棣富
6570300
0.490
自然人股
10
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
4383915
0.327
境内法人股
截止日期
2022-12-31
公告日期
2023-04-29
编号
股东名称
持股数量(股)
占流通股比例(%)
股本性质
1
浙江宋都控股有限公司
389144518
29.038
境内法人股
2
俞建午
130550000
9.742
自然人股
3
杭州西奥电梯有限公司
80000000
5.970
境内法人股
4
郭轶娟
60433498
4.510
自然人股
5
云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托
11993898
0.895
境内法人股
6
张建军
10943000
0.817
自然人股
7
张秋伊
7104500
0.530
自然人股
8
高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC
5633167
0.420
境外法人股
9
UBSAG
5523671
0.412
境外法人股
10
中信证券股份有限公司
4477024
0.334
国有股
点击查看全部数据内容 返回页顶