*ST沈机

- 000410

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
蔚深投资财务管理有限公司持有的流通股票
2000年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
沈阳化工 ( 行情资讯论坛 )
4618776
1.093
境内法人股,
2000-06-16
世茂股份 ( 行情资讯论坛 )
745856
0.394
境内法人股,
2000-07-31
沈阳化工 ( 行情资讯论坛 )
3120956
0.739
境内法人股,
2000-06-30
沈阳化工 ( 行情资讯论坛 )
3120956
0.739
境内法人股,
2000-08-25
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
2700000
0.79
不详
2000-06-30
1999年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
5180650
1.52
 
1999-12-31
华金资本 ( 行情资讯论坛 )
3535355
1.619
 
1999-12-31
沈阳化工 ( 行情资讯论坛 )
4618776
1.093
境内法人股,
1999-12-31
上峰水泥 ( 行情资讯论坛 )
15600000
24
 
1999-06-30
华金资本 ( 行情资讯论坛 )
3535355
1.619
 
1999-06-30
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
1185348
0.348
 
1999-06-30
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
7358581
2.158
 
1999-06-30
东旭蓝天 ( 行情资讯论坛 )
7317942
3.12
 
1999-05-08
1998年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
上峰水泥 ( 行情资讯论坛 )
15600000
24
 
1998-12-31
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
9810081
2.88
 
1998-12-31
*ST沈机 ( 行情资讯论坛 )
1832458
0.54
 
1998-12-31
华金资本 ( 行情资讯论坛 )
3535355
1.62
 
1998-12-31
返回页顶